Dokumentacja programu Svarog

Opis wybranych funkcjonalności

Spis treści:

1. Zapis ustawień uruchamiania
2. Eksport i import sygnału
3. Moduł FFT
4. Moduł Average evoked potentials
5. Uruchamianie eksperymentu z nagrywaniem sygnału
6. Czepki i systemy EEG

Dodatki:

7. Czepki EEG - uzupełnienie
8. Rozszerzenie obszaru wyświetlania

Dalej