Wstecz

Dalej

Dokumentacja programu Svarog

Zapis ustawień uruchamiania

Wartości niektórych parametrów należy ustawić przed rozpoczęciem pomiaru. Svarog umożliwia zapisanie ich w tzw. presetach uruchamiania. Zapisany preset można wczytać wybierając odpowiednią pozycję z listy dostępnych presetów.

W Svarogu istnieją dwa typy presetów uruchamiania:

Tworzenie presetów uruchamiania

W celu stworzenia presetu z parametrami ogólnymi:

Ilustracja 1. Zapis presetu z parametrami ogólnymi


Ilustracja 2. Nadanie nazwy presetowi (w przykaładzie nowy_preset.ini)


Preset będzie dostępny na liści istniejących presetów (ilustracja 3).

Ilustracja 3. Zapisany preset z parametrami ogólnymi


W celu stworzenia presetu z ustawieniami montażu i filtrów:

Ilustracja 4. Przejście do ustawień motażu i filtrów