Wstecz

Dalej

Dokumentacja programu Svarog

Moduł FFT

Uruchomienie modułu FFT

FFT to dodatkowy moduł Svaroga. Umożliwia wyświetlenie widma wybranego kawałka sygnału. W celu uruchomienia modułu kliknij na przycisk FFT lewym przyciskiem myszki (ilustracja 1).

Ilustracja 1. Moduł FFT


Po kliknięciu na fragment sygnału wykres jego transformaty Furiera zostanie wyświetlony w nowym okienku (ilustracja 2).

Ilustracja 2. Widmo wskazanego fragmentu sygnału


Parametry modułu FFT

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na przycisk FFT wyświetlone zostanie okno z ustawieniami modułu (ilustracja 3)

Ilustracja 3. Ustawienia modułu FFT


Dostępne parametry to:


Spis

Wstecz

Dalej