Wstecz

Dalej

Dokumentacja programu Svarog

Uruchamianie eksperymentu z nagrywaniem sygnału

W celu uruchomienia eksperymentu kliknij na znajdujący się na górnym pasku przycisk z symbolem programu Psychopy (ilustracja 15).

Ilustracja 15. Uruchomienie eksperymentu z nagrywaniem sygnału.


W wyświetlonym oknie wpisz nazwę eksperymentu, które chcesz uruchomić oraz nazwę, jaką chcesz nadać zapisywanemu sygnałowi i danym (ilustracja 16).

Ilustracja 16. Ustawienia eksperymentu (w przykładzie uruchomiono eksperyment test.psyexp znajdujący się w katalogu domowym; pliki z sygnałem oraz danymi zapisywane będą w katalogu domowym pod nazwą test z odpowiednim rozszerzeniem).


Po kliknięciu na przycisk OK eksperyment zostanie uruchomiony. Po skończeniu eksperymentu w wyświetlonym oknie naciśnij OK (ilustracja 17).

Ilustracja 17. Nadawanie nazwy (w przykładzie uruchomiono eksperyment test.psyexp znajdujący się w katalogu domowym, a plikom z sygnałem oraz danymi nadano nazwę test).


W nowej zakładce wyświetlony zostanie zapisany sygnał (ilustracja 18).

Ilustracja 18. Zakładka z podglądem zapisanego sygnału.


POWODZENIA!


Spis

Wstecz

Dalej