Wstecz

Dalej

Dokumentacja programu Svarog

Moduł Average evoked potentials

Average evoked potentials umożliwia uśrednienie wybranych fragmentów sygnału.

Uruchomienie modułu

Przed uruchomieniem modułu otwórz w Svarog-u sygnał, który będziesz analizował. Jeżeli sygnał nie jest otagowany należy go przed uśrednieniem otagować.

W celu uruchomienia modułu wybierz opcję Tools znajdującą się w menu górnym Svarog-a, a następnie kliknij na Average evoked potentials (ilustracja 1)

Ilustracja 1. Uruchomienie modułu Average evoked potentials (w przykładzie sygnał z tagami)


Parametry modułu

W pierwszej zakładce wyświetlonego okna (Signal selection) wybierz fragment sygnału, który ma zostać poddany analizie (ilustracja 2).

Ilustracja 2. Wybór fragmentu sygnału przeznaczonego do analizy (w przykładzie wybrano cały sygnał, ze wszystkimi kanałami i filtrowaniem)


W drugiej zakładce (ERP settings) wybierz tagi, którymi oznakowywane są fragmenty sygnału przeznaczone do uśrednienia (ilustracja 3).

Ilustracja 3. Wybór fragmentów sygnału do uśrednienia (w przykładzie wybrano framgenty sygnału oznakowane tagiem pozytywny i neutralny)


W trzeciej zakładce (Artifiact rejection) wybierz tagi, którymi oznakowywane są artefakty. Wskazane artefakty zostaną usunięte z uśrednionego sygnału.