Wstecz

Dalej

Dokumentacja programu Svarog

Moduł Average evoked potentials

Average evoked potentials umożliwia uśrednienie wybranych fragmentów sygnału.

Uruchomienie modułu

Przed uruchomieniem modułu otwórz w Svarog-u sygnał, który będziesz analizował. Jeżeli sygnał nie jest otagowany należy go przed uśrednieniem otagować.

W celu uruchomienia modułu wybierz opcję Tools znajdującą się w menu górnym Svarog-a, a następnie kliknij na Average evoked potentials (ilustracja 1)

Ilustracja 1. Uruchomienie modułu Average evoked potentials (w przykładzie sygnał z tagami)


Parametry modułu

W pierwszej zakładce wyświetlonego okna (Signal selection) wybierz fragment sygnału, który ma zostać poddany analizie (ilustracja 2).