Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Svarog

Eksport i import sygnału

Svarog zapewnia możliwość importowania sygnału w formatach:

oraz eksportowania sygnału do formatów:

Import sygnału

W celu zaimportowania sygnału do Svarog-a w oknie Open Signal wybierz plik z sygnałem, a następnie zaznacz odpowiedni format w polu File type (ilustracja 1)

Ilustracja 1. Import sygnału na przykładzie formatu csv


Eksport sygnału

W celu wyeksportowania sygnału kliknij na opcję File znajdującą się w górnym pasku, a następnie wybierz Export Signal (ilustracja 2).

Ilustracja 2. Eksport sygnału


W wyświetlonym oknie zakładka Whole signal zawiera parametry związane z ekportem całego sygnału. Wybrane fragmenty sygnału można wyeksportować w zakładce Selected.
W polu Export format wskaż format eksportu (ilustracja 3)

Ilustracja 3. Wybór formatu eksportu


Niektóre formaty posiadają dodatkowe opcje ekportu. Format raw (ilustracja 4) zawiera parametry: