Ilustracja 3. Czepek easy cap z naniesionym systemem 10-20.