Brain4edu - przykład użycia I

Badanie naukowe - P300 wzrokowe

0. Wstęp

Prawidłowo zaplanowane badanie naukowe przewiduje:

  1. postawienie hipotezy badawczej,
  2. zaprojektowanie eksperymentu weryfikującego postawioną hipotezę,
  3. przygotowanie eksperymentu,
  4. przeprowadzenie eksperymentu,
  5. analizę zebranych danych,
  6. weryfikację hipotezy badawczej.

Instrukcja omawia każdy z punktów na przykładzie ekspermentu P300 wzrokowe.

1. Postawienie hipotezy badawczej

Mózg w reakcji na spodziewany bodziec wizualny generuje charakterystyczną odpowiedź po ~300 ms od momentu wystąpienia bodźca, tzw. wzrokowy potencjał P300

2. Zaprojektowanie eksperymentu

Celem eksperymentu jest zweryfikowanie, czy hipoteza badawcza jest prawdziwa, tzn. czy w odpowiedzi na spodziewany bodziec wzrokowy mózg wygeneruje charakterystyczny potencjał (po czasie około 300ms od momentu wystąpienia bodźca).

Założenia:

Ilustracja 1. Po lewej bodziec typu target, po prawej bodziec typu nontarget

Tak opisany eksperyment można stworzyć za pomocą biblioteki Psychopy. Na potrzeby instrukcji w zbiorze eksperymentów demonstracyjnych biblioteki Psychopy umieszczono ekspermyment EEG_P300wz. Eksperyment spełnia powyższe założenia.

3. Przygotowanie eksperymentu

Do przeprowadzenia eksperymentu użyto 32-kanałowego wzmacniacza oraz wodnych elektrod firmy TMSI. Schemat podłączenia elektrod do wzmacniacza przedstawiono w tabeli. Nazwy kanałów oznaczają pozycje elektrod na głowie osoby badanej. Kolory odpowiadają oznaczeniom na ilustracji 7.

Wzmacniacz TMSI
nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału
1 Fz 12 23
2 C4 13 24
3 Cz 14 25
4 C3 15 26
5 P4 16 27
6 Pz 17 28
7 P3 18 29
8 O2 19 30
9 O1 20 31
10 M2 21 32
11 M1 22 GND AFz
Ilustracja 2. Eksperyment EEG_P300wz

W eksperymencie domyślnie ustawiono dwa powtórzenia próby. Zwiększ liczbę powtórzeń do 20 (ilustracja 3)

Ilustracja 3. Zwiększenie liczny powtórzeń do 20
Ilustracja 3a. Zapisanie zmian w eksperymencie demonstracyjnym.
Ilustracja 4. Parametry badania - nazwy kanałów