Dalej

Wstecz

Brain4edu

Psychopy

Psychopy to biblioteka do tworzenia eksperymentów psychologicznych, kognitywistycznych i psychofizycznych. Wyposażona jest w graficzny interfejs użytkownika (tzw. builder), który umożliwia projektowanie scenariuszy bez konieczności pisania kodu.

Środowisko Brain4edu zawiera bibliotekę Psychopy w wersji brain. Jest to wersja opracowana na potrzeby zajęć prowadzonych w laboratorium EEG.

W celu uruchomienia gui Psychopy w wersji brain otwórz aplikację Brain4edu, a następnie z rozwiniętej listy dostępnych programów wybierz Psychopy (patrz Ilustracja 1).

Ilustracja 1. Uruchomienie Psychopy


Po wybraniu pozycji Psychopy na pulpicie wyświetlone zostanie okno główne Psychopy (ilustrcja 2).

Ilustracja 2. Okno główne Psychopy


Twórca biblioteki umieścił na youtubie poradnik zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z biblioteką Psychopy.

Opis funkcjonalności, w które wyposażona jest biblioteka Psychopy można znaleźć w dokumentacji Psychopy.


Spis

Dalej

Wstecz