Dalej

Wstecz

Brain4edu

Svarog

Svarog to aplikacja umożliwiająca rejestrację oraz analizę sygału generowanego w trakcie pomiaru.

Instrukcja opisuje podstawowe funkcjonalności Svarog-a na przykładzie scenariusza ze wzmacniaczem TMSI Porti. Zakłada, że do komputera podłączony jest wzmacniacz EEG TMSI Porti.

A. Uruchomienie Svaroga

W celu uruchomienia Svarog-a otwórz aplikację Brain4edu, a następnie z rozwiniętej listy dostępnych programów wybierz Svarog (patrz Ilustracja 1).

Ilustracja 1. Uruchomienie Svarog-a


Po wybraniu pozycji Svarog na pulpicie wyświetlone zostanie okno główne Svarog-a (ilustrcja 2).

Ilustracja 2. Okno główne Svarog-a


B. Uruchomienie scenariusza w Svarogu

W celu uruchomienia scenariusza wybierz opcję File znajdującą się w menu górnym Svarog-a, a następnie kliknij na Open signal (ilustracja 3)

Ilustracja 3. Otwieranie sygnału.


W wyświetlonym oknie (Open signal) wybierz zakładkę Online amplifiers i kliknij na przycisk Refresh (ilustracja 4).