Dalej

Wstecz

Brain4edu

Dwa tryby działania BCI framework

Podstawowym elementem aplikacji Brain4edu jest serwer BCI framework. Serwer zarządza procesami oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami aplikacji. Może pracować w jednym z dwóch trybów:

Serwer BCI framework uruchomiony w trybie widoczny w sieci udostępnia sygnał innym komputerom sieci lokalnej. Dzięki temu można oddelegować część obliczeń do innej maszyny. W szczególności po uruchomieniu eksperymentu na jednym komputerze można na drugim komputerze włączyć w Svarog-u podgląd sygnału z tego eksperymentu. Opcja jest wyłączona w trybie niewidoczny w sieci.

W celu wybrania trybu działania otwórz aplikację Brain4edu, a następnie z rozwiniętej listy wybierz odpowiedni tryb (Ilustracja 1)

Ilustracja 1. Przełączanie trybu działania serwera BCI framework.


Domyślnie serwer pracuje w trybie widoczny w sieci.Spis

Dalej

Wstecz