Dalej

Wstecz

Brain4edu

Kinect App

Kinect App to program zapewniający obsługę pomiarów z kamery Kinect.

W celu uruchomienia programu otwórz aplikację Brain4edu, a następnie z rozwiniętej listy wybierz Kinect App (patrz Ilustracja 1).

Ilustracja 1. Uruchomienie Kinect App


W wyświetlonym oknie wpisz katalog zapisu, wybierz tryb działania, a następnie naciśnij przycisk Start (Ilustracja 2)