Wstecz

Brain4edu

Dokumentacja

Brain4edu zapewnia szybki dostęp do informacji przydatnych podczas pracy z aplikacją. Po uruchomieniu aplikacji Brain4edu na liście znajdziesz:

Ilustracja 1. Podręcznik użytkownika


Po wybraniu pozycji Podręcznik użytkownika wyświetlony zostanie spis treści podręcznika (ilustracja 2).

Ilustracja 2. Spis treści podręcznika użytkownika