Brain4edu - przykład użycia III

Hybrydowy interfejs mózg komputer w konfiguracji równoległej

0. Wstęp

Czasami, w celu zwiększenie efektywności łączy się dwa różne interfejsy tworząc tzw. hybrydę. Kiedy oba interfejsy działają równocześnie mówi się o konfiguracji równoległej. W aplikacji bci_study dostępny jest równoległy interfejs wykorzystujący wzrokowe potencjały wywołane oraz wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego.

2. Przygotowanie

      Uwaga!
      W ustawieniach systemowych (System settings -> Displays) monitor BCI Appliance należy
      ustawić po lewej stronie monitora wbudowanego.

Wzmacniacz TMSI
nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału
1 M1 12 23
2 M2 13 24
3 O1 14 25
4 O2 15 26
5 Pz 16 27
6 Cz 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21 32
11 22 GND AFz

Do zamocowania elektrod użyj jednego z czepków wodnych firmy TMSI (ilustracje 1 i 2)