Brain4edu - przykład użycia III

Interfejs mózg komputer oparty o potencjał wzrokowy P300

0. Wstęp

Interfejs wykorzystujący metodologię opisaną w rozdziale 10 nazywany jest interfejsem mózg-komputer opartym o potencjał wzrokowy P300. Taki interfejs można uruchomić z poziomu aplikacji bci_study.

2. Przygotowanie
Wzmacniacz TMSI
nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału
1 M1 12 23
2 M2 13 24
3 O1 14 25
4 O2 15 26
5 Pz 16 27
6 Cz 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21 32
11 22 GND AFz

Do zamocowania elektrod użyj jednego z czepków wodnych firmy TMSI (ilustracje 1 i 2)