Brain4edu

Konfiguracja Wii

Na zajęciach badania posturograficzne wykonywane są przy użyciu kontrolera Wii Balance Board. W celu uruchomienia kontrolera:

A. Upewnij się, że w kontrolerze są baterie.
B. Zsynchronizuj kontroler z komputerem.

W celu zsynchronizowania kontrolera z komputerem:

Ilustracja 1. Ustawienia bluetooth