Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Psychopy-brain

Instrukcja omawia funkcjonalności wprowadzone w bibliotece Psychopy w wersji brain.

A. BCI-Appliance

BCI-Appliance to urządzenie umożliwiające wyświetlanie bodźców wzrokowych z dużą częstością. Urządzenie razem ze sposobem jego uruchamiania zostało opisane w instrukcji użytkownika BCI-Appliance. Biblioteka Psychopy w wersji brain wyposażona jest w oddzielny bloczek do jego obsługi (ilustracja 1).

Ilustracja 1. Bloczek blinker

Po wybraniu bloczka wyświetlone zostaje okno zawierające modyfikowalne atrybuty urządzenia (ilustracja 2).

Ilustracja 2. Okno bloczka blinker

Wśród parametrów znajdują się:

Zatwierdzenie ustawień przyciskiem OK spowoduje dołączenie bloczka do aktualnej rutyny (ilustracja 3).

Ilustracja 3. Bloczek blinker dodany do aktywnej rutyny

B. Stymulator czuciowy

Stymulator czuciowy to urządzenie umożliwiające generowanie bodźców czuciowych o zadanej częstości i czasie trwania. Biblioteka Psychopy w wersji brain wyposażona jest w oddzielny bloczek do jego obsługi (ilustracja 4).

Ilustracja 4. Bloczek haptic

PAMIĘTAJ!
Przed rozpoczęciem eksperymentu należy podłączyć stymulator do komputera oraz do źródła zasilania. Jeżeli nie podłączysz stymulatora do źródła zasilania lub w trakcie eksperymentu rozłączysz go ze źródłem, urządzenie nie będzie wysyłało bodźców stymulujących, a system tego nie zauważy!

Po wybraniu bloczka wyświetlone zostaje okno zawierające modyfikowalne atrybuty urządzenia (ilustracja 5).