Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Graficzny interfejs użytkownika

Po uruchomieniu programu Psychopy wyświetla się Graficzny Interfejs Użytkownika (rys.1). Tworzą go cztery sekcje, w których rozmieszczone są poszczególne komponenty niezbędne do stworzenia procedury eksperymentu psychologicznego. Na górze ekranu dostępne są podstawowe opcje, za pomocą których wykonujemy podstawowe działania w programie (np. otwieramy i zapisujemy pliki) oraz manipulujemy parametrami całego eksperymentu. Poniżej, rozciąga się się obszar przestrzeni roboczej, w której będziemy definiować parametry poszczególnych elementów pojedynczej próby (triala). Na dole umieszczony został odcinek symbolizujący przebieg czasowy całego eksperymentu. Tutaj będą pojawiać się kolejne bloki badania. Po lewej stronie, w środkowej części ekranu mamy dostępne narzędzia, za pomocą których zbudujemy poszczególne zadania eksperymentu. Wymienione części będą omówione dokładnie w kolejnych rozdziałach.

Ilustracja 1. Graficzny Interfejs Użytkownika programu PsychopySpis

Dalej

Wstecz