Brain4edu - przykład użycia IV

Interfejs mózg komputer oparty o wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego

0. Wstęp

Mózg pod wpływem powtarzającego się ze stałą częstością bodźca odpowiada na ten bodziec z identyczną częstością. Taką odpowiedź mózgu nazywamy potencjałem wywołanym stanu ustalonego (SSEP). W przypadku użycia bodźca wizualnego (np. światła stroboskopowego) mówimy o wzrokowych potencjałach wywołanych stanu ustalonego (SSVEP). Więcej o potencjałach wywołanych stanu ustalonego można przeczytać tutaj.

2. Przygotowanie

      Uwaga!
      W ustawieniach systemowych (System settings -> Displays) monitor BCI Appliance należy
      ustawić po lewej stronie monitora wbudowanego.

Wzmacniacz TMSI
nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału nr kanału nazwa kanału
1 M1 12 23
2 M2 13 24
3 O1 14 25
4 O2 15 26
5 Pz 16 27
6 Cz 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21 32
11 22 GND AFz

Do zamocowania elektrod użyj czepka wodnego firmy TMSI (ilustracja 1)